Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
WYZNACZAMY
STRATEGIE

3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych - Transport intermodalny

 

Cel działania
Celem działania jest zwiększenie potencjału przyjaznego środowisku transportu w przewozie towarów oraz lepszy stan krajowej sieci platform multimodalnych w TEN-T, dzięki poprawie konkurencyjności portów morskich, transportu intermodalnego i podniesieniu parametrów śródlądowych dróg wodnych.
Przedmiot dofinasowania
W ramach działania realizowane będą projekty dotyczące budowy i przebudowy terminali intermodalnych, w szczególności zlokalizowanych w sieci TEN-T, wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym infrastrukturą dostępową), jak również z zakupem niezbędnych sprzętów oraz specjalistycznego taboru kolejowego dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości.
Beneficjenci
  • Zarządy portów morskich.
  • Przedsiębiorcy z państw członkowskich UE, którzy wykonują lub zamierzają wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego, w tym operatorzy terminali intermodalnych.
  • Podmioty zajmujące się udostępnianiem taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania transportu intermodalnego.
  • Podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową zapewniającą bezpośredni dostęp do terminali intermodalnych.
Min./max. wartość dofinansowania
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu - 10 mln PLN
Intensywność wsparcia
Maksymalny poziom dofinansowania 50%
Alokacja na konkurs
1 000 mln PLN
Termin ogłoszenia konkursu
30.11.2016 r.
Termin naboru
Od 1 stycznia do 29 września 2017 r.