Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
WYZNACZAMY
STRATEGIE

Szkolenia

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie jest bardzo istotnym zasobem.
Dlatego szkolenia, będące jedną z możliwości jego rozwoju są niezmiernie ważne. Firmy mogą otrzymać dofinansowanie z np. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który w ramach działania 2.1, wspiera działania szkoleniowo-doradcze pracowników i przedsiębiorców, w celu dostosowania firm do wymogów nowoczesnej gospodarki. Wspierane są takie rodzaje projektów, jak ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń i doradztwa, ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń i doradztwa oraz studiów podyplomowych.

W nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 dofinansowania na szkolenia będą udzielane w ramach nowego programu o nazwie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nowy program POWER będzie obejmował następujące obszary:

1) poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć;

2) poprawa dostępności uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy;

3) inwestycje w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji publicznych oraz usług publicznych w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrych rządów.